บริษัท ชัยเสรี จำกัดที่โรงงานของบริษัท ชัยเสรี จำกัด เราผลิตน้ำมันงาที่ผลิตจากกรรมวิธีทางธรรมชาติผ่านกระบวนการบีบอัดทั้งแบบผ่านความร้อนและไม่ผ่านความร้อน โดยปราศจากการแต่งเติมสารเคมีอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้

โรงงานของเราได้รับการรับรองระบบคุณภาพจาก GMP,HACCP Codex และ HALAL ซึ่งเป็นระบบควบคุมคุณภาพที่เป็นมาตรฐานระบบสากล ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์น้ำมันงาของเรามีคุณภาพสูง สะอาด ถูกสุขลักษณะ โดยใช้กระบวนการบีบอัดที่สามารถคงคุณค่าทางสารอาหารของน้ำมันงาไว้ได้เป็นอย่างดี

มาตรฐานที่ได้รับ


ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงงานโดย

  • GMP Codex Alimentarius
  • HACPP Codex Alimentarius
  • CSR-DIW For Beginner Award 2013
  • ใบรับรอง Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม
  • หนังสือรับรองฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ผู้บริหาร

“เรามีความภาคภูมิใจในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันงาคุณภาพสูงภายใต้ตราสินค้า “ช้างคู่” “ผีเสื้อ” และ “เนเจอร์” มายาวนานมากกว่า 30 ปี”


นายวิชัย เสรีเสถียรทรัพย์
ประธานกรรมการ

“บริษัทชัยเสรี จำกัด มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูง สะอาด ถูกสุขลักษณะภายใต้การรับรองระบบคุณภาพ GMP,HACCP Codex ”


นางสาวธัญชนก เสรีเสถียรทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ