SME EXPO SPRING UP THAILAND 2016

9-11 กันยายน 2559

แสดงสินค้าสุขภาพและความงามในงาน SME EXPO SPRING UP THAILAND 2016 ณ.ห้างสรรพสินค้า Central plaza Chiangmai Airport (Chiangmai Hall)


แสดงสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร

07 กันยายน 2559

เข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรและเจรจาธุรกิจกับคณะผู้แทนนักลงทุน Chaina Economic Cooperation Center ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่


เยี่ยมไร่งา 2559

29 กรกฎาคม 2559

ได้เดินทางไปเยี่ยมเกษตรกรผู้ทำการเพาะปลูกงา


THAIFEX-World of Food Asia 2016

25-29 พฤษภาคม 2559

แสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี


เยี่ยมไร่งา 2558

25-29 พฤษภาคม 2559

ได้เดินทางไปเยี่ยมเกษตรกรผู้ทำการเพาะปลูก


งานแสดงสินค้า PRO PAK ASIA 2015

17-20 มิถุนายน 2558

เข้าชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


THAIFEX-World of Food Asia 2015

23-24 พฤษภาคม 2558

เข้าชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี 


อบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2558

12 มิถุนายน 2558

ทางบริษัท ชัยเสรี จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมและซักซ้อมการหนีไฟ


เยี่ยมไร่งา 2557

23 สิงหาคม 2557

ได้เดินทางไปเยี่ยมเกษตรกรผู้ทำการเพาะปลูกเมล็ดงา


แปลงงาเพาะปลูกศึกษาต้นงาในโรงงาน

1 มิถุนายน 2558

แปลงงาเพาะปลูกศึกษาต้นงาในโรงงาน